โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

      โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2482  ตามคำสั่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มแรกใช้ศาลาวัดผักกาดหญ้าเป็นสถานที่เรียน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลทะเมนชัย 6”  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี  นายบุญจันทร์    บุญมี    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

       7  มีนาคม   2495   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลลำปลายมาศ 2”

       ปี  พ.ศ.  2505  ได้ย้ายที่ทำการมาสร้างอาคารเรียนบริเวณหมู่บ้านประชาสรรค์  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)”  บนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 57   ตารางวา  ในพื้นที่ของนายถวัลย์  คงพลปาน และเป็นครูใหญ่ในสมัยนั้น

       24  พฤษภาคม  2505  สร้างอาคารเรียน   แบบ  ป.  1  ซ  จำนวน  3   ห้องเรียน  และได้รับการต่อเติมเรื่อยมา

       18  ตุลาคม  2522   สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสามัญ  งบประมาณ  100,000   บาท

       19  พฤศจิกายน  2527  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/26  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน   3  ห้องเรียน

       20  ตุลาคม   2528   ได้รับงบประปา

       ปี  พ.ศ.  2529   ได้รับงบประมาณสร้างส้วม สปช. 601/4 จำนวน  1  หลัง  และมีการต่อเติมอาคารเรียน  ห้องส้วมหลายรายการ

       5   พฤษภาคม  2534   ชาวบ้านจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงินทั้งสิ้น  32,284   บาท  และได้รับบริจาคเก้าอี้  จำนวน    200   ตัว   มูลค่า   21,150   บาท

       10  มิถุนายน   2543   เลขาธิการ   กปช.  ดร. กษมา     วรวรรณ   ณ  อยุธยา   มาเยี่ยมชมโรงเรียนจันทราวาสฯ  โดยมี  ผอ.กวี    เพ็งศรี    ร่วมคณะมาด้วย

       13  มกราคม  2544   รศ.ชนิกา   ศิลปะอนันท์   และครอบครัวมอบเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน  1  เครื่อง    พร้อมปริ้นเตอร์   จำนวน   1  เครื่อง

       14   เมษายน  2544   จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงินสุทธิ   205,681.75   บาท

       1  มีนาคม   2545   นายวุฒินันท์    สิงห์โพนทัน   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

       1  กุมภาพันธ์  2546  ทอดผ้าป่าสามัคคี/งานบอลล์  65  ปี  เพื่อการศึกษาได้เงินสุทธิ  132,731 บาท

       30  ธันวาคม  2546  ต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  ครอบครัวแม่เจียง   โสรี  และแม่ทิม   ใสรัมย์  ได้ยอดเงินสุทธิ   20,950   บาท

       8  กุมภาพันธ์   2547   พ.ต.ท.พยุง  - คุณมารตี  สงึมรัมย์   บริจาคเงิน จำนวน  300,000   บาท

       20  กันยายน   2547   พ่อถาวร -  คุณแม่ทองม้วน   เขียนนิลศิริ   บริจาค  จานดาวเทียม   คิดเป็นเงิน จำนวน   4,500   บาท  ไว้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

       12  กรกฎาคม  2548  มูลนิธิทางไกลดาวเทียม  บริจาคทีวี  20  นิ้ว  จำนวน  12  เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  จำนวน  1  ชุด

       15  เมษายน  2554  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามโครงการ ช่วยโรงเรียนหนูให้ น่าดู น่าอยู่  น่าเรียน เพื่อสร้างห้องสมุด, ทาสีอาคาร, เปลี่ยนหลังคาสังกะสี, ถมสระ ได้ยอดเงินสุทธิ  662,988  บาท

        13  ธันวาคม  2556  นางกัณฑิมา  เมิดไธสง  บริจาคเงินจำนวน  40,000  บาท  เพื่อสร้างสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล  จำนวน  1  สนาม

       ปัจจุบันโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) มีครู - อาจารย์ ทั้งหมด 9  คน เป็นครูชาย  3  คน  ครูสตรี  6  คน

  นักเรียนทั้งหมด   132   คน   เป็นนักเรียนชาย   79   คน  นักเรียนหญิง   53   คน นักการภารโรง  1  คน  ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  สีประจำโรงเรียน      เขียว    -     เหลือง

                  คำขวัญประจำโรงเรียน 

                                  คิดดี พูดดี ทำดี สุขภาพแข็งแรง

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันชื่อ  นายวุฒินันท์     สิงห์โพนทัน วุฒิ  ค.ม.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:50:46 น.

โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-661348 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทิศา ปัญญารัมย์ โทรศัพท์: 0804773330 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]