โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

  1.       นายสุวรรณ  เส็งนา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

  2.       นางสาวสุดารัตน์  ชมจันทึก        ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

  3.       นางสาวรภีพรรณ  มีทิม               ผู้แทนครู                               กรรมการ

  4.       นางมาลี  ปรางบุญ                      ผู้แทนองค์กรชุมชน              กรรมการ

  5.       นายพัลลภ  พงษ์ปลื้ม                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6.       นางลำดวน  แก้วเจ๊ก                   ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  7.       พระครูอุดมจันทวรรณ                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่     กรรมการ

  8.       นายสุรินทร์  ชิงรัมย์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  9.       นายวุฒินันัท์ สิงห์โพนทัน            ผู้อำนวยการสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:50:46 น.

โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-661348 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทิศา ปัญญารัมย์ โทรศัพท์: 0804773330 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]