โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงผกามาส  คุชิตา                  ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายวรายุทธ์  โสมาบุตร              รองประธาน

  3. เด็กหญิงธัญพิชชา  เทวารัมย์            รองประธาน

  4. เด็กชายพิเชษฐ์  สุวรรณรัตน์             ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาดา                     ฝ่ายอนามัย

  6. เด็กชายภัทรดนัย  สวนสวรรค์           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7. เด็กหญิงวิมาลา  คำพล                    ฝ่ายยิ้มไหว้ทักทาย

  8. เด็กหญิงศุจินธรา  วิชิต                    ฝ่ายรักการอ่าน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:50:46 น.

โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-661348 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทิศา ปัญญารัมย์ โทรศัพท์: 0804773330 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]