โรงเรียนวัดโคกสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดโคกสะอาดตั้งขึ้นเมือ่วันที่ 25 กรกฏาคม 2483 ตรงกับแรม 8 คำ เดือน 8 ให้ชื่อว่า โรงเรียน "ประชาบาลตำบลสาหร่าย ๑๐" (วัดโคกสะอาด)  อยู่ทิศเหนือของหมู๋บ้าน โรงเรียนทำด้วยไม้ เดิมอาศัยวัดหรือศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน เมื่อย้ายมาอยู่ทิศเหนือของวัด ชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารไม้ มุงกระเบื้องไม้ให้ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ชายหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาจนมาปัจจุบันมีอาคาร 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารชั้นอนุบาล 1 หลัง ห้องสมุดเอกเทศโดยได้การสนับสนุนจากชุมชน 1 หลัง ปีการศึกษา   2561   มีนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน ผู้บริหาร 1 คน ครู 8 คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: J-prachun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประชัน จันทร์อบ โทรศัพท์: 089-846-1328 อีเมล์: j-prachun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]