โรงเรียนวัดโคกสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ร.ต.วิชิต  หนองหว้า                     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสุวรรณ   แทนคำ                    กรรมการ

  นายราชวิตร์   ปักกาเวสูง             กรรมการ

  นายจักรกริช   เหลือสืบชาติ        กรรมการ

  นายไตรภพ   ลำซาว                    กรรมการ

  นายสิทธิพร   มณีศรี                     กรรมการ

  ร.ต.อุทัย   สุพร                            กรรมการ

  นายสุริยา   ศิริสอน                      กรรมการ

  นางสาวปราณี  แซ่โซ                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: J-prachun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประชัน จันทร์อบ โทรศัพท์: 089-846-1328 อีเมล์: j-prachun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]