• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1
  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  1 นายศิวสรรค์   ขอบใจกลาง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2 นายวุฒินันท์  ยินดีชาติ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
  3 นายผจญ  โพธิ์วิเศษ กรรมการผู้แทนครู  
  4 นางสุจิรา  บุศยสุนทร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
  5 นายครรชิต  ศรีอินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6 นางสาวนิศารัฐ  ฉิมรัมย์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
  7 พระครูเกษมโชติธรรม กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  
  8 พระอธิการวิรัตน์  ฐิตคุโน กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  
  9 นายบุญญะ  เมษประสาท ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  10 นายดาหวัน  สาระธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  11 นางคำมวล  สอนนำพา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  12 นายธนากร  นพสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  13 นายพรชัย  เสกรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  14 นางหนูแดง  สุดสายเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  15 นายยุทธการ  เสนากลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]