• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

  สืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อม

  มีความพร้อมเครือข่ายเทคโนโลยี    

  ร่วมภาคีกับชุมชน      

    

  ปรัชญาของสถานศึกษา

  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

   

                                                                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]