โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ลำดับที่

  ชื่อ  -  สกุล

  แต่งตั้งเมื่อ

  ตำแหน่ง

  1.

  พระศรีปริยัติธาดา

  30  มีนาคม  2555

  ประธานกรรมการ

  2.

  นางบุญทัน  สิงห์รัมย์

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  3.

  นายวัชรพล สุดสายเนตร

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนครู

  4.

  นายสุรเนตร  วิเศษสัตย์

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.

  นายสุรพล  แก้วนาพันธ์

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  6.

  นางเลไล  ชัยปัญญา

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  7.

  นายประยูร  ซึมรัมย์

  30  มีนาคม  2555

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.

  นายอุดม  ไกรษร

  30  มีนาคม  2555

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.

  นายถวิล  เติมรัมย์

  30  มีนาคม  2555

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630428 อีเมล์: watnongkratum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ เทพศัทธา โทรศัพท์: 0856570955 อีเมล์: adulthep.1977@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]