โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มจัดการศึกษาดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งมั่นพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          Watnongkrathum school manages good education, with Quality standards of Education, strives to Develop Approaches Philosophy of Sufficiency Economy.

  ปรัชญาของโรงเรียน  (PHILOSOPHY)

           พอดี    พอเพียง    พอใจ  

           Even   Enough   Pleased


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630428 อีเมล์: watnongkratum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ เทพศัทธา โทรศัพท์: 0856570955 อีเมล์: adulthep.1977@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]