โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายอำนาจ   วิหกเหิน                                                                  ประธานกรรมการ

  2.  นายสงวน  เกลี้ยงรัม                 ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  3.  นายทองวัน  สุขวิเศษ               ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  4.  นายทองพูน  ร่วมพล                ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

  5.  นายถนม  สกิจรัมย์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  6.  นายวิเชียร  บ่อไทย                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  7.  พระมหาชินกรณ์  ปิยภาณี      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

  8.  นายสมปอง  สวัสดีลาภา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  9.  นายสำเร็จ  มีคม                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630370 อีเมล์: sumhad99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช นาคศรี โทรศัพท์: 0952096727 อีเมล์: noot.namkhaw.noon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]