โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายวุฒกรณ์  หาญเสมอ              ประธานกรรมการ

  นายทัพพ์  บุญมาไสย                   องค์กรปกครอง      กรรมการ

  นางปานทอง  สุดชนะ                  ศิษย์เก่า                 กรรมการ

  นางคนอง     บัวซา                       องค์กรชุมชน         กรรมการ

  นางสายยนต์  ปานจิต                  ผู้ปกครอง              กรรมการ

  นายหอมใกล้  เฉียบกระโทก       ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

  นางชำนาญ  พูนมาลัย                 ครู                          กรรมการ

  พระปลัดวิไล                                ภิกษุสงฆ์                กรรมการ

  นายประสงค์  เหลาฉลาด            ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 16:26:08 น.

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0895813271 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว โทรศัพท์: 0906143458 อีเมล์: jukpuk2010@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]