โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ทันสมัยเทคโนโลยี มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง

  มองสิ่งแวดล้อมน่าดู ครูพัฒนาและพากเพียร

  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา

  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

  สามัคคีมีคุณธรรม  ผู้นำความเป็นไทย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 16:26:08 น.

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0895813271 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว โทรศัพท์: 0906143458 อีเมล์: jukpuk2010@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]