โรงเรียนบ้านบริหารชนบท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านบริหารชนบท

   

                      โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขั้นเมื่อ  พ.ศ.  2497  ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านสระตะโกและบ้านบริหารชนบท  ซึ่งมองเห็นความสำคัญ ของการศึกษา  ต้องการให้กุลบุตรกุลธิดา  มีความรู้  ความสามารถอ่านออกเขียนได้  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายบ่าว  ทองทา เป็นเนื้อที่  12 ไร่ 30 ตารางวา  และชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงิน 20,000  บาท  สร้างเป็นอาคารชั่วคราว  โดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านบริหารชนบท”  มอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ        

  เมื่อปี พ.ศ.  2497  โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

            ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2498  ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ  ป. 1 ซ  จำนวน  3  ห้องเรียน  จึงได้ รื้อถอนอาคารชั่วคราวออก  และสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2510

            เมื่อปี  พ.ศ.  2523  ทางราชการอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

            เมื่อปี  พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  สปช. 105/26 ขนาด  6  ห้องเรียน

            เมื่อปี  พ.ศ.  2529 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ซ  

  และต่อมาอาคารดังกล่าวประสบวาตภัย  จนต้องขออนุญาตรื้อถอนในปี พ.ศ. 2532 และได้นำวัสดุ จากการรื้อถอนไปสร้างเป็นโรงอาหารในปีเดียวกัน

            เมื่อปี  พ.ศ.  2533  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26   

  จำนวน  4  ห้องเรียน

            อนึ่งนอกจากจะมีอาคารดังกล่าวแล้วยังมีอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.  202/26  ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2528 ด้วย

            ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านบริหารชนบททำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  8  ห้องเรียน  มีครูทำการสอนทั้งสิ้น  6  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: borihan@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุทธา ละมุล โทรศัพท์: 0898494874 อีเมล์: lamoon2504@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]