โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •          ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองหญ้าปล้อง    หมู่ที่   ๕ ตำบลทะเมนชัย   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๐๕  มีนายสวัสดิ์  อ่อนนวลเป็นครูใหญ่   โดยชาวบ้านได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินให้จำนวน  ๔  ไร่  ๔๐  ตารางวา ต่อมาได้รับบริจาคเพิ่มเป็น  ๕  ไร่  ๘๐  ตารางวา และบริจาควัสดุ และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนายทรงศักดิ์  สิรัมย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสเด็กทุกคนในเขตบริการและใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้ปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า   “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย   ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:50:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-615993 อีเมล์: sskk2505@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกาญจนาพร สิรัมย์ โทรศัพท์: 0817254205 อีเมล์: enjoy2509@hotmail.com,kanchanaporn.sr@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]