โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายประพันธ์  สอนราษี                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    ประธานกรรมการ

  2.นางเบ็ญจมาศ  ลิขิตพัฒนะกุล      ผู้แทนผู้ปกครอง                                               กรรมการ

  3.นางวีรยา  สวัสดิ์รัมย์                      ผู้แทนครู                                                          กรรมการ

  4. นางจอมศรี  อุดมสุข                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                                         กรรมการ

  5. นางยบุญมี  ตอรบรัมย์                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   กรรมการ

  6. นางหวาน  คเชนทร์กำจร             ผู้แทนศิษย์เก่า                                                กรรมการ

  7. พระอาจารย์ แปลก  สุเมโธ          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                               กรรมการ

  8. นายโกศล  อุรันต์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                       กรรมการ

  9.นายทรงศักดิ์  สิรัมย์                        ผู้อำนวยการโรงเรียน                                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:50:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-615993 อีเมล์: sskk2505@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกาญจนาพร สิรัมย์ โทรศัพท์: 0817254205 อีเมล์: enjoy2509@hotmail.com,kanchanaporn.sr@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]