โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     ให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพทุกด้าน   มีความสามารถด้านกระบวนการคิด  วิเคราะห์  วิทยาศาสตร์    เทคโนโลยี   มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:50:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-615993 อีเมล์: sskk2505@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกาญจนาพร สิรัมย์ โทรศัพท์: 0817254205 อีเมล์: enjoy2509@hotmail.com,kanchanaporn.sr@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]