โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดหนองครก  ตั้งขึ้นเมื่อ  ๑๑  พฤษภาคม ๒๔๙๑  โดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดหนองครกเป็นอาคารเรียน  นายสุกรี  วัฒนะ  ครูใหญ่โรงเรียนศรีตลาดโพธิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนใหม่  การจัดการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมปีที่ ๔  มีนักเรียน  ๑๑๐  คน  ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า ทำการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 11:47:57 น.

โรงเรียนวัดหนองครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: satakramn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหนูพิน สาทักรัมย์ โทรศัพท์: 0981189195 อีเมล์: satakramn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]