โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายณรงค์  ดินโคกสูง                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายเยี่ยมยง  สมงาม                           ผู้แทนผู้ปกครอง                                                    กรรมการ

  3. นางหนูพิน  สาทักรัมย์                             ผู้แทนครู                                                                กรรมการ

  4.  นางสมปอง  เมืองศรีสุข                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                กรรกมาร

  5.  นายละมัย  โสภาค                              ผู้แทนองค์กรปกครองส่สนท้องถิ่น                          กรรมการ

  6.  นายสมบูรณ์  ทิพย์สงคราม                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                                        กรรมการ

  7.  นายบุญถม  ปาสาจะ                          ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่                                        กรรมการ

  8.  นางนุจรี  พินิจชัย                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ

  9.  นายสันติ บำรุงธรรม              ผูัอำนวยการสถานศึกษา                                         กรรมการและเลขาณุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 11:47:57 น.

โรงเรียนวัดหนองครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: satakramn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหนูพิน สาทักรัมย์ โทรศัพท์: 0981189195 อีเมล์: satakramn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]