โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายนิพนธ์  วิทาโน                ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงสุภาภรณื  เพ่งพิศ               รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กชายรังสิมันต์  แทนค้ำ                  กรรมการ

  4.  เด็กชายอศิครินทร์  สมุติรัมย์                 กรรมการ

  5.  เด็กหญิงสิริธาร  บำรุงศรี                  กรรมการ

  6. เด็กหญิงวาสนา  พลด้าย    กรรมการและเลขานุการ

  7. เด็กหญิงจันทร์วลัย  พิลาบุตร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 11:47:57 น.

โรงเรียนวัดหนองครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: satakramn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหนูพิน สาทักรัมย์ โทรศัพท์: 0981189195 อีเมล์: satakramn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]