โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายทิวากร  ชัยรส                   ประธานคระกรรมการ

  2.  นางจงรัก  ที่รัก                                 กรรมการ

  3.  นายบุญธรรม  บุญเขื่อง                  กรรมการ

  4.  นายปรีชา  สมสอน                           กรรมการ

  5.  นางกนกวรรณ  ฤทธิ์ไธสง               กรรมการ

  6.  นางเปี่ยง  แทนคำ                             กรรมการ

  7.  นายประไพ  แคนตะ                          กรรมการ

  8.  นางนวลพรรณ  ประกอบมิตร            กรรมการ

  9.  นายวิพจน์  สำเริงรัมย์                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08 6059 5818 อีเมล์: http : // school.obec.g
เว็บมาสเตอร์:: นายประจักษ์ ปาปะเก โทรศัพท์: 0854178873 อีเมล์: juk.2514@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]