โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชัยรส                 ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงชฎาพร  ชูชีพ                      รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงศิริวรรณ  ฮวบสูงเนิน           กรรมการ

  4.  เด็กชายธีรภัทร  ราชริน                      กรรมการ

  5.  เด็กหญิงเย็นตา  กล่อมจิตต์               กรรมการ

  6. เด็กชายวรากรณ์   โสลา                      กรรมการ

  7.  เด็กชายจักรพันธ์   ปะนามะตัง           กรรมการ

  8.  เด็กหญิงเกศรินทร์   ดุนกลาง            กรรมการ

  9.  เด็กหญิงศศิภา     ธนูสา                     กรรมการ

  10.  เด็กหญิงสุนิสา    ลามสีดา              กรรมการ

  11.  เด็กหญิงณัฐริกา   ยอดสระ            กรรมการและเลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08 6059 5818 อีเมล์: http : // school.obec.g
เว็บมาสเตอร์:: นายประจักษ์ ปาปะเก โทรศัพท์: 0854178873 อีเมล์: juk.2514@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]