โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสูง

  1. นายวิเชียร  การะเกตุ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ

  2. นางเพชรรัตน์  สิมาจารย์           ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

  3.นายสมชาย  บุตรฒิยากรัด         ผู้แทนครู                      กรรมการ

  4.นายประภาส  ทองดี                  ผู้แทนองค์กรชุมชน       กรรมการ

  5.นายโพธิ์  การะเกศ                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

  6. นางสาวทัศพร  บุญเจริญ           ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

  7.พระอาจารย์ทองดา  สุวีโร          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     กรรมการ

  8.นายสันติ  ซาไธสง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  9.นายจินดา  พลอ่อน                  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 14:32:27 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]