โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วย

  เด็กชายธีรภัทร  สมนาค             ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงวรัทยา  สิมาจารย์         รองประธานนักเรียน

  เด็กชายปวริศ  สิมาจารย์            รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงชนม์ชนก  โฮมแพน      กรรมการ

  เด็กหญิงธนพร  ดัชถุยาวัตร        กรรมการ

  เด็กหญิงศศิภา  ทาดาวุธ            กรรมการ

  เด็กหญิงพรกนก ภูศรีวงษ์          กรรมการ

  เด็กหญิงภัศรา  สุขคุ้ม               กรรมการ

  เด็กชายศรัณยู  จันทร์ชู             กรรมการ

  เด็กชายวัชระ  เห็ดตุม               กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 14:32:27 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]