โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนบ้านโคกสูง เป็นโรงเรียนสร้างคนดีมีคุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                 

  ปรัชญาโรงเรียน

   

  ปัญญาดี กีฬาเด่น มีคุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 14:32:27 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]