โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  รงเรียนบ้านโคกก่อง  ตั้งอยู่เลขที่  134   หมู่  2  บ้านโคกก่อง   ต.นิคม   อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์   ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  27 ตุลาคม  2485  โดยนายพลอย   มะลิกรอง  ผู้รักษาการในตำแหน่งปลัดกิ่งอำเภอสตึก  พร้อมด้วยนายพิณ  พงษ์สวัสดิ์  ศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอสตึก  เป็นผู้จัดตั้ง   โดยใช้ชื่อว่า  ”  โรงเรียนประชาบาลสตึก 8  (บ้านโคกก่อง) ”   เป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายบัว  ศรีวิไลเจริญสุข  เป็นครูใหญ่คนแรก 

                  *   พ.ศ.  2496   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “  โรงเรียนบ้านโคกก่อง  “

                  *  พ.ศ. 2503  นายสุวัฒน์  ณรงค์ศักดิ์  ได้มอบที่ดินเนื้อที่   8  ไร่  ให้แก่โรงเรียน

  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด    11 ไร่  2  งาน  90  ตารางวาปัจจุบันเปิดทำการสอน    ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น  118   คน  ชาย 67  คน  หญิง  51  คน  มีนางสมพร   ศาลางาม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 09:25:28 น.

โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saranya Louwareekit โทรศัพท์: 0918349505 อีเมล์: npk2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]