โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านโคกก่อง

 

โรงเรียนบ้านโคกก่อง  ตั้งอยู่หมู่  2  บ้านโคกก่อง              ต.นิคม   อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์   ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  27 ตุลาคม  2485  โดยนายพลอย   มะลิกรอง  ผู้รักษาการในตำแหน่งปลัดกิ่งอำเภอสตึก  พร้อมด้วยนายพิณ  พงษ์สวัสดิ์  ศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอสตึก  เป็นผู้จัดตั้ง   โดยใช้ชื่อว่า  ”  โรงเรียนประชาบาลสตึก 8  (บ้านโคกก่อง) ”   เป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษา         ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายบัว  ศรีวิไลเจริญสุข  เป็นครูใหญ่คนแรก 

                Ÿ    พ.ศ.  2496   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “  โรงเรียนบ้านโคกก่อง  “

  • พ.ศ. 2503  นายสุวัฒน์  ณรงค์ศักดิ์  ได้มอบ

ที่ดินเนื้อที่   8  ไร่  ให้แก่โรงเรียนรวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 

11  ไร่  2  งาน  90  ตารางวา

ปัจจุบันเปิดทำการสอน    ตั้งแต่ระดับ                 

ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา  มีนักเรียน

ทั้งสิ้น  105   คน  ชาย 63  คน  หญิง  42  คน    

มี  นางสมพร   ศาลางาม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 19:18:08 น.

นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกก่อง

นางศรัญญา เลาอารีกิจ
นางน้ำเชื่อม เจริญรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

516
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681030 อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศรัญญา เลาอารีกิจ โทรศัพท์: 081-0748012 อีเมล์: ny_2512@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]