โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านโคกก่อง

  ประจำปี  2559 -  2562

  ๑.     นางบัวไข   สุภะรักษ์                                             ประธานกรรมการ

  ๒.     พระอาจารย์หนู  สันตมโน                                    กรรมการพระภิกษุสงฆ์

  ๓.     นายบัวพัน  นันทะสี                                              กรรมการศิษย์เก่า                                  

  ๔.     นายจำเนียร  กวดแก้ว                                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๕.     นายถาวร  วรรณา                                                กรรมการองค์กรชุมชน             

  ๖.     นางสาวอมรา  จะชวนรัมย์                                   กรรมการผู้ปกครอง

  ๗.     นายรัตน์  ยอดเพ็ชร                                              กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๘.     นางศิริอนงค์  ชุมศรี                                                กรรมการตัวแทนครู

  ๙.     นางสมพร   ศาลางาม                                           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 09:25:28 น.

โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saranya Louwareekit โทรศัพท์: 0918349505 อีเมล์: npk2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]