โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ๑. เด็กหญิงนิตยา  ชาวสวน  ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี้  รองประธานนักเรียน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๓.เด็กชายรัชชพงศ์  เมืองหนองหว้า  กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  ๔.เด็กชายก้องภพ  ปะทา  กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  ๕.เด็กชายวัฒนชัย  ปัสสาโก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  ๖.เด็กหญิงนลินี  มีโชค  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  ๗.เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมริ้ว  กรรมการ

  ๘.เด็กชายชนะ  หมีงาม  กรรมการ

  ๙.เด็กหญิงธนพร  รากวงศ์  กรรมการและเลขานุการ

  ๑๐.นางทิวาทิพย์  ไชคูบอน  ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง  ที่ปรึกษาสภานักเรียน

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 09:25:28 น.

โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saranya Louwareekit โทรศัพท์: 0918349505 อีเมล์: npk2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]