• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

  ประจำปีการศึกษา 2561

  ลำดับ

  ชื่อ

  สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กชายชาคริช

  แย้มงาม

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กชายสรวิชญ์

  ชัยสิทธิ์

  รองประธาน

  3

  เด็กชายศุทวีร์

  พลพวก

  กรรมการ

  4

  เด็กชายเจตรินทร์

  มุ่งเจือกลาง

  กรรมการ

  5

  เด็กชายเกื้อกูล

  พิมพาวงค์

  กรรมการ

  6

  เด็กชายนิวัฒน์

  แสนตลับ

  กรรมการ

  7

  เด็กชายวีระพงศ์

  วงศ์วันดี

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงอมรรัตน์

  วัฒนานุสิทธิ์

  กรรมการ

  9

  เด็กชายนพพร

  บุตรสีตราช

  กรรมการ

  10

  เด็กหญิงสุนันญา

  โฉมหน้า

  กรรมการ

  11

  เด็กหญิงชโรทร

  ชมชู

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงอริสรา

  สุวรรณดี

  กรรมการและเรขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 17:17:09 น.

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุธ สิมสีดา โทรศัพท์: 0927503408 อีเมล์: wrwut2519@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]