• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

  นตถิ  ปญญา  สมาอาภา  "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

  วิสัยทัศน์ (Vision)


        "มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนมี คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดย ครูและ บุคคลกรมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยังยืน"

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 17:17:09 น.

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: - อีเมล์: chowthaisong2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]