โรงเรียนบ้านดงยายเภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านดงยายเภา

 

   ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านดงยายเภาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ที่บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

มีเนื้อที่ 10 ไร่เศษ โดยให้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชานุบาลสตึก 3 (วัดบ้านดงยายเภา)

โดยมีนายทอง ยางสูงเนิน เป็นครูใหญ่ และปัจจุบันมี นายสมพงษ์ กุลพรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยายเภา

   โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน คือ

    1.  บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     2.  บ้านหนองจาน  หมู่ที่ 18 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    3.  บ้านดุดชุมแสง หมู่ที่ 11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    4.  บ้านตลาด  หมู่ที่ 8 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    5   บ้านโคกอีเตี้ย หมู่ที่ 8 ต.นิคม อ.สตึก จ. บุรีรัมย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-06 12:09:12 น.

นายสมพงษ์ กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงยายเภา

นายสิทธิชัย ไชยสงคราม
นางยุวดี แสงดารา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,313
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงยายเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681714 อีเมล์: dongyayphao@Thaimail.co
เว็บมาสเตอร์:: เกษม ปักการะนัง โทรศัพท์: 0811001649 อีเมล์: kusem35@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]