โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • มุ่งมั่น  พัฒนา  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถใช้เทคโนโลยี  เพื่อการสื่อสาร

  มีทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ด้วยความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:09:17 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปัฐวีกานต์ นาคนวล

 • นางเกวะรินทร์ โพธิ์แสงดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-666701 อีเมล์: khokkhok2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพรรณ แสนเภา โทรศัพท์: 0935589327 อีเมล์: ann_dan09@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]