โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชุมแสง

  1 นายสันติ  หอยส้งข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2 นางจิราภรณ์  วิเศษสุวรรณ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3 นายธีรวัฒน์  ทองอำพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ
  4 นายใส   ชุดพิมาย ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5 นายมานิตย์   จันทร์ดร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6 นายนิพนธ์   กฎมัจฉา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7 พระอธิการสมร ติสสโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  8 นายดำเนิน   นาราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  9 นายประยูร  เทินสะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-08 14:45:25 น.

โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: yoontern@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร เทินสะเกตุ โทรศัพท์: 098-2629656 อีเมล์: yoontern@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]