โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านชุมแสง

  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  1 นายเฉลิมชัย  สุรณรงค์ ครูใหญ่ 9 ส.ค.2501 – 20 มิ.ย.2505  
  2 นายเฉลิม  ปิยางสุ ครูใหญ่ 5 มิ.ย. 2505 – 1 ส.ค. 2512  
  3 นายกุหลาบ  บุญรอด ครูใหญ่ 1 ส.ค.2512 – 20 ก.พ.2535  
  4 นายประหยัด  วรงค์ อาจารย์ใหญ่ 29มิ.ย.2535 – 30พ.ค.2540  
  5 นายสุภสันต์  ประสาระเอ อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน 7 ต.ค.2540 – 5 ต.ค.2549  
  6 นายธีรพัฒน์  ภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 ต.ค. 2549 – 20 พ.ย.2557  
  7 นายประยูร  เทินสะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน 20 พ.ย.2557 – ปัจจุบัน  

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-08 14:45:25 น.

โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: yoontern@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร เทินสะเกตุ โทรศัพท์: 098-2629656 อีเมล์: yoontern@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]