• คลิปกิจกรรมโรงเรียน
 • ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 • สยามกีฬารายวัน

 • เว็บการศึกษา
 • ชุมชน คนรักการศึกษาเว็บไซต์เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนเว็บรวมแบบฝึกอนุบาลครูประถม.คอม

 • ปกิณกะ
 • ตรวจล็อตเตอรี่เพลงหวานกลางกรุงแม่แบบลูกทุ่งอมตะ

 • งานประดิษฐ์
 • พับเพนกวินน้อยง่ายจังHow To Make A Paper Flower Vase แจกันเคลือบกระดาษTulipดอกไม้จากหลอด ดอกรักแรกพบ(รักเร่)จากหลอด

 • ข่าวตามหน้าเว็บ
 • ข่าวการศึกษาห้องสมุดความรู้บทคัดย่อ

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยปีการศึกษา 2562

  1. เด็กชายณฐภัทร เข็มเอี่ยม                               ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. เด็กชายสรายุทธ  กุสะรัมย์                                 รองประธานคนที่  1

  3. เด็กหญิงภัทรวดี  สุระป้อง                                   รองประธานคนที่  2

  4. เด็กหญิงชนาภา สนิทประโคน                            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  5. เด็กชายวิธวัฒณ์ ฉิมคีรี                                       หัวหน้าฝ่ายปกครอง / สารวัตรนักเรียน

  6. เด็กหญิงไปรยา  กรงรัมย์                                   หัวหน้าฝ่ายอนามัย

  7. เด็กชายอรรถพร  พินญชาติ                                หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  8. เด็กหญิงฐิติมา  จารัมย์                                      หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  9. เด็กหญิงปนัดดา เกษร                                       หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10. เด็กชายอสณพล มะโนบาล                                   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  11. เด็กหญิงเปมิกา เลิศยะโส                                   หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

  12. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธิ                                       หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

  13. เด็กหญิงณิชา ชัยจุมพล                                     เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 14:13:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม สีแสงหน่อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจมาศ พูลพุทธา

 • นายวัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์

 • ลิ้งค์สำคัญ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  DMC2562
   
   
 • มุมอนุบาล
 • การเปล่งเสียงคำประกอบภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายระดับปฐมวัยบัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 4บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 3บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 2คำพื้นฐานอนุบาล 247 คำฝึกเขียนพยัญชนะไทยฝึกเขียน ABCฝึกเขียนเลขอารบิค1-10สอนเขียนเลขไทย ๑-๑๐ออกกำลังรับแสงตะวัน โดยพี่เอม

 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 • จมหรือลอยน้ำเป็นตัวทำละลายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0984292645 อีเมล์: watbansawaichiknoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ โทรศัพท์: 0639194592 อีเมล์: watthanachom@gmail.com โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย(เงินบริจาค) KTB 308-0-17735-5
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]