• เพจโรงเรียน
 • คลิปกิจกรรมโรงเรียน
 • ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 • สยามกีฬารายวัน

 • เว็บการศึกษา
 • ชุมชน คนรักการศึกษาเว็บไซต์เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนเว็บรวมแบบฝึกอนุบาลครูประถม.คอม

 • ปกิณกะ
 • งานประดิษฐ์
 • พับเพนกวินน้อยง่ายจังHow To Make A Paper Flower Vase แจกันเคลือบกระดาษTulipดอกไม้จากหลอด ดอกรักแรกพบ(รักเร่)จากหลอด

 • ข่าวตามหน้าเว็บ
 • ข่าวการศึกษาห้องสมุดความรู้บทคัดย่อ

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยปีการศึกษา 2563

  1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุระป้อง                                ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. เด็กชายณฐภัทร เข็มเอี่ยม                                รองประธานคนที่  1

  3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นฐาน                               รองประธานคนที่  2

  4. เด็กหญิงสุนันทา  สุดที                                     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  5. เด็กชายลิขิต  กิรัมย์                                         หัวหน้าฝ่ายปกครอง / สารวัตรนักเรียน

  6. เด็กชายณัฐพงษ์  กุมรัมย์                                  หัวหน้าฝ่ายอนามัย

  7. เด็กชายอรรถพล สุมหิรัญ                                  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  8. เด็กหญิงวรรณษา เปริบรัมย์                                หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  9. เด็กหญิงปนัดดา เกษร                                       หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10. เด็กชายสุทิวัส  อุสารัมย์                                   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  11. เด็กหญิงฐิติมา  จารัมย์                                     หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

  12. เด็กหญิงพิชาทา  พระพินิจ                                หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

  13. เด็กชายรัฐภูมิ สุมหิรัญ                                     เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-28 22:20:28 น.

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0867264282 อีเมล์: watbansawaichiknoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ โทรศัพท์: 0639194592 อีเมล์: watthanachom@gmail.com โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย(เงินบริจาค) KTB 308-0-17735-5 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]