โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกขาม   

  หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์  

  หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งมน 

  และหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเจริญ   

  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630017 อีเมล์: khokkam1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญวิทย์ สรงสระ โทรศัพท์: 0931695559 อีเมล์: charnwit9@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]