• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • :: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน :: 

   ที่   

  ผู้แทนฝ่าย จำนวน (คน) ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
  ๑.

  ผู้แทนปกครอง

   ๑  นางชฎาภา  อึ่งเส็ง  
  ๒.

  ผู้แทนครู

   ๑  นางนันทนิษฐ์  ศาลางาม  
  ๓.

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายภาณุวัฒน์  ชะอ้อนรัมย์  
  ๔.

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  นายพิชัย  มอญรัมย์  
  ๕.

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสุชาติ  เจริญรัมย์  
  ๖. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ๑. พระครูศรีปัญญาวิกรม  
  ๒. พระชาญ  สิริปัญโญ
  ๗. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑. นายเชิดศักดิ์  ฤกษ์สกุลเรือง  
  ๒. นายสิริศักดิ์  การรัมย์
  ๓. นายสุคน  สีใส
  ๔. นายถวิล  มีมัน
  ๕. นางจินตนา  เรืองมนตรี
  ๖. นางสุทิสา  ฤกษ์สกุลเรือง
  ๗. นางวิลาวัลย์  ระวังศรี
  ๘.

  กรรมการและเลขานุการ

   ๑ นายทองใบ  สะอาดรัมย์  

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-10 11:12:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]