• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • : คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562 ::

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   

   ที่ 
  ชื่อ - สกุล
  ระดับชั้น
  ตำแหน่ง
  1.
  เด็กหญิงอิสยาห์พร บุญญาการ
  ป. 4/1
  ประธานสภานักเรียน
  2.
  เด็กหญิงปนัดดา ช่างเกวียน
  ป. 4/2
  รองประธานสภานักเรียน
  3.
  เด็กหญิงพิไลพรรณ คะเลรัมย์
  ป. 4/1
  เลขานุการ
  4.
  เด็กหญิงสาริศา วันเลิศ
  ป. 4/2
  เหรัญญิก
  5.
  เด็กหญิงกวิสรา ชงรัมย์
  ป. 4/2
  ด้านอำนวยการ
  6.
  เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์นางรอง
  ป. 4/2
  7.
  เด็กหญิงชลธิชา ดิลส์
  ป. 4/2
  ด้านแผนพัฒนาโรงเรียน
  8.
  เด็กชายธนกร อึ่งเส็ง
  ป. 4/1
  ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
  9.
  เด็กชายธนภัทร มอญรัมย์
  ป. 4/1
  10.
  เด็กหญิงกรกนก พิมพากุล
  ป. 4/1
  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
  11.
  เด็กชายพีรพัฒน์ วินรัมย์
  ป. 4/1
  12.
  เด็กหญิงพิรดา สาราจารย์
  ป. 4/1
  ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุ
  13.
  เด็กชายพีรพัฒน์ ดอกป่าน
  ป. 4/1
  14.
  เด็กหญิงพีรพัฒน์ เย็นประโคน
  ป. 4/1
  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  15.
  เด็กชายธนโชติ วงศ์เมือง
  ป. 4/1

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-10 11:12:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]