• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • :: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน พ.ศ.2482 - ปัจจุบัน ::

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

  ลำดับ

  วัน เดือน ปี

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

   2482

  นายโต๊ะ  แก้วเสนา ครูใหญ่
  2

  2482

  นายเอี่ยม  ธนะศรีรังกูล ครูใหญ่
  3

  2482

  นายล้อม  ศรีพนม ครูใหญ่
  4

  2482

  นายเยี่ยม  ธนะศรีรังกูล ครูใหญ่
  5

  2483 - 2486

  นายโก  เทียนรัมย์ ครูใหญ่
  6

  2487 - 2489

  นายพล  แก้วอรสาร ครูใหญ่
  7

  2490 - 2493

  นายเทียม  โรหิตารัมย์ ครูใหญ่
  8

  2494 - 2499

  นายสุขุม  สายเพชรสันติ ครูใหญ่
  9

  2500 - 2509

  นายคำฟอง  เกิดสุข ครูใหญ่
  10

  2510 – 2514

  นายปรีชา  บุญตาม ครูใหญ่

  11

  2515 – 2535 นายปรีดี  วิหงษ์ อาจารย์ใหญ่

  12

  2536 – 2546 นายนินนาท  นภวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
  13

  16 ตุลาคม 2546 – 2562

  นายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน

  14

  พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน นายทองใบ  สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
   

  :: ทำเนียบรองผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน พ.ศ.2482 - ปัจจุบัน ::

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

  ลำดับ

  วัน เดือน ปี

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  2527

  นายสุขศิริ  เพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
  2

  2527

  นายวิชชุเทพ  ศรีพลัง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
  3

  2527

  นายบุญเรือง  สาทะรัมย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
  4

   

  นายบรรณเจน  ลิไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  5

  2545 – 2557

  นายรัฐพล(วชิรพงษ์)  นันทะชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  6

  2557 – 2558

  นางสาวพเยาว์  ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  7

  พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

  นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-10 11:12:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]