• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

  "จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

  บนพื้นฐานความเป็นไทย มีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืน" laugh

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-10 11:12:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]