โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

           

  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์  (สันติภาพพัฒนา)  ตั้งอยู่เลขที่  59  หมู่ที่  8  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1

  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2514 

  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล  1-2)  ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 )  มีนักเรียนทั้งสิ้น 105  คน 

  โดยมี  นายบุญเรือง สาทะรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:31 น.

โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-781397 อีเมล์: mahidol187@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิสา ยืนรัมย์ โทรศัพท์: 082-6677199 อีเมล์: mahidol310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]