โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายหนู   สวัสดิ์รัมย์          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายชัยพิพัฒน์   กระแสเทพ     ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  3. นายศิริชัย   ล้านทอง         ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ

  4. พระอธิการเขียว  อธิปัญโญ     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์           กรรมการ

  5. นายทองมา   กระแสเทศน์                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  6. นายวงศ์   วิสัยเกตุ                            ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

  7. นางแดง   จันทร์แสน                         ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  8. นางสาวพวงเพชร   วงศ์ทิมารัตน์         ผู้แทนครู                                       กรรมการ

  9.  ว่าง                                                 ผู้อำนวยการสถานศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:41:44 น.

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนกานต์ ปักเกตุ โทรศัพท์: 0934465804 อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]