โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายทักษิณแผ้ว  พลสง    เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึ้นฐาน

  2.  นายระพินทร์  ยงสืบชาติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายประเชิญ  เชื้อฉุน        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นายดาว  วงษ์รัมย์            ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5.  นายอนันต์  ศรีภู่                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายจำรัส  อะปะหัง          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.  นางอารีรัตน์  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้แทนครู

  8.  นายสมชาย  เกียรตินำโชค  ประธาน

  9.  พระปลัดสนมปริปุณโณ     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

  10.  นายสุปัญญา  ทองหล่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.  นายบุญเรือง  เมยประโคน    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  12.  นายพนม  เบ็ญคุ่ม             ผู้แทนผู้ปกครอง

  13.  พระครูนันทรพรหมคุณ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

  14.  นางสาวอังคณา  ไมประโคน  ผู้แทนศิษย์เก่า


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044618458 อีเมล์: tajongpit@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทุมวดี สุขจันดี โทรศัพท์: 0853125564 อีเมล์: Patoomwadee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]