โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1        นายอภิสิทธิ์ เจริญศิริ

  2        นายวทัญญู อันสีแก้ว

  3        นางสาวยุพาภรณ์ วังสะอาด

  4        นางสาวณัฐนิชา เชยรัมย์

  5        นางสาวจิรัฏฐ์ พิลาล้ำ

  6        นางสาวสุพรรณี จันทนุน

  7        นางสาวสุภาพร ชึรัมย์

  8        นางสาวเนตรนภา แก้ศรีลา

  9        นางสาวรุจิรา ปิดตังถาเน

  10      นางสาวมัสนิกา แทนแก้ว

  11      นางสาวอัสรีนา ฉิวรัมย์

  12      นายวุฒิชัย หล่อดำรง

  13      นายธีรศักดิ์ ประทุมทอง

  14      นางสาวทิพยะดา จางจิต

  15      นางสาววิภาพร อัศจรรย์

  16      นายวรวิทย์ ศรีสุบาล

  17      นายวัชรพล สระสงคราม

  18      นางสาวกนกกร ยั่งยืน

  19      นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์ศิริ

  20      นายวัชรินทร์ แก้ววิจิตร

  21      นายทัศน์ชัย สิงห์คำ

  22      นางสาวช่อผกา เสวียงชัย

  23      นางสาวอรยา บัวผัน

  24      นางสาวสาวิตรี พรมนัส

  25      นางสาววาสนา บุญแจก

  26      นางสาวภักดิพร โพนสัย

  27      นางสาวณิชกานต์ พะเนินรัมย์

  28      นางสาวจริยา บัวผัน

  29      นายฉลองชัย เรืองไพศาล

  30      นายวัชรปัญญา ชมราษี

  31      นางสาวนพมาศ เชิดรัมย์

  32      นางสาวสุจตรา บุญเกิด

  33      นายอรรถพล  บัวผัน

  34      นายบุญฤทธิ์ จันทะฮาด

  35      นางสาววนิสา รอบแคว้น

  36      นางสาววราภรณ์ กลิ้งกระโทก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-193416 อีเมล์: muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิไลวรรณ ซึ่งเสน โทรศัพท์: 0810624061 อีเมล์: philaiwanyu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]