• ประวัติโรงเรียน
 •  

   

  โรงเรียนสะแกพิทยาคม ประกาศตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนขนาดเล็ก  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  พุทธศักราช 2535 และได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2537 เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ต่อมาปีการศึกษา  2540  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันมี ดร.ศักดิ์ดา  คำโส  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีนายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนสะแกพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 1 ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์   บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน  94  ตารางวา  โดยมีเขตพื้นที่บริการ  13 หมู่บ้าน

   

  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

  ดอกพะยอมชูเทียนส่องสว่างตั้งอยู่บนหนังสือ ความหมาย

  เทียนที่สว่างเปรียบประดุจดังปัญญา

  ดอกพะยอมเปรียบเสมือนคุณงามความดีที่หอมกรุ่น

  หนังสือคือรากบานแห่งปัญญาของมนุษย์

  “การศึกษาเปรียบเสมือนประดุจดังเทียนที่ส่องทางให้รุ่งเรือง”

  ปรัชญาของโรงเรียน

                                     สุวิชาโน  ภวํโหติ  หมายถึง  ผู้มีวิชาดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ

  สีประจำโรงเรียน

                                                     เหลือง – น้ำเงิน
                                        สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  ความเจริญ

  สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความสงบร่มเย็น

   

  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

   พระโสภณนโรดม

   

  อักษรย่อโรงเรียน

  สก.พ.

    

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 23:24:14 น.

โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]