• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  *โรงเรียนมีมาตรฐานด้านการศึกษา  บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐิกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน*

  ปรัญชาของโรงเรียน

   "วินัยดี มีวิชา กัีฬาเด่น เน้นคุณธรรม"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 23:24:14 น.

โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]