โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.        นายอดิศา  จันทร์มณี                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการฯ

  2.        นายศุภศิษฎ์  พวงเกต                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            รองประธาน

  2.        นายบุญศรี  สิงห์คำ                                             ผู้แทนองค์กรผู้ปกครอง                             กรรมการ

  3.        นางชุติกาญจน์  ดอกไธสง                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ

  4.        นายบุญทัย  วงษ์ภักดี                                         ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

  5.        พระสมศักดิ์   สมจิตโต                                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                    กรรมการ

  6.        นายประยงค์  อินทร์ใหญ่                                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

  7.        สิบเอกถนอม  หมั่นประโคน                                ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

  8.        นายชวลิต  เจนเจริญ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายถนอม หมั่นประโคน

 • นางภัทรวี ศิลเสมอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ศรีมะณี โทรศัพท์: 0884738280 อีเมล์: jangmaymai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]