โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.        นายอดิศา  จันทร์มณี                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการฯ

  2.        นายศุภศิษฎ์  พวงเกต                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            รองประธาน

  2.        นายบุญศรี  สิงห์คำ                                             ผู้แทนองค์กรผู้ปกครอง                             กรรมการ

  3.        นางชุติกาญจน์  ดอกไธสง                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ

  4.        นายบุญทัย  วงษ์ภักดี                                         ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

  5.        พระสมศักดิ์   สมจิตโต                                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                    กรรมการ

  6.        นายประยงค์  อินทร์ใหญ่                                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

  7.        สิบเอกถนอม  หมั่นประโคน                                ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

  8.        นายชวลิต  เจนเจริญ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]