โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.        นายอดิศา  จันทร์มณี                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการฯ

  2.        นางหนูแดง ทองใบ                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            รองประธาน

  2.        นายบุญศรี  สิงห์คำ                                             ผู้แทนองค์กรผู้ปกครอง                             กรรมการ

  3.        นางสาวแสงเดือน รักมณี                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ

  4.        ดาบตำรวจโทจักรพังษ์ อะโรคา                                         ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

  5.        นายเกื้อม เกิดประโคน                                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                    กรรมการ

  6.        นายวิเชียร ศิลาเลิศ                                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

  7.        สิบเอกถนอม  หมั่นประโคน                                ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

  8.        นางสุภัทร์ แสนกล้า                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 14:23:28 น.

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]