โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.

  นายสมัย  บุญสด

  ประธานกรรมการ

  2.

  นางกานต์พิชชา  เพชรพราว

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.

  นางจันทรัศม์ รัตนโสดากาญจนื

  กรรมการผู้แทนครู

  4.

  นายดี ยอดสุรินทร์

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.

  พระครูปทุมชยาภิรักษ์

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

  6.

  นางรำพึง  อินทร์สำราญ

  กรรมการผู้แทนผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.

  นายชาย คำนึงสุุข

  กรรมการผู้แทนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8.

  นายสมดี  ต้นเขียว

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.

  นายสุรพล  เป็นพุ่มพวง

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 16:08:34 น.

โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590424 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกิตติ์ ศาลางาม โทรศัพท์: 0908211948 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]