• ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 •  

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1032650186
  รหัส Smis 8 หลัก :
    32020031
  รหัส Obec 6 หลัก :
    650186
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านโพธิ์ห้วย
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Banphohuay
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ห้วย
  ตำบล :
    เมืองบัว
  อำเภอ :
    ชุมพลบุรี
  จังหวัด :
    สุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ :
    32190
  โทรศัพท์ :
    044-590118
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    11 กมภาพันธ์ 2482
  อีเมล์ :
    pohuay@hotmail.com.
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เมืองบัว
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    80 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    28 กม.

   

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1032650186
  รหัส Smis 8 หลัก :
    32020031
  รหัส Obec 6 หลัก :
    650186
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านโพธิ์ห้วย
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Banphohuay
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ห้วย
  ตำบล :
    เมืองบัว
  อำเภอ :
    ชุมพลบุรี
  จังหวัด :
    สุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ :
    32190
  โทรศัพท์ :
    044-590118
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    11 กมภาพันธ์ 2482
  อีเมล์ :
    pohuay@hotmail.com.
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เมืองบัว
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    80 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    28 กม.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:23:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]