• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุชาติ  ชารีพร                           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นางเบญจมาศ   ชารีพร                    กรรมการ

  3.  นายสุพรรณ   ปิดจะยัง                     กรรมการ

  4.  นายสุดใจ  แสงอรุณ                        กรรมการ

  5.  นางสาวประยูร  ทำหนองพอก           กรรมการ

  6.  นายคำตา  บัวทอง                          กรรมการ

  7.  นายเสมี่ยม  ปัญญางาม                  กรรมการ

  8.  นายบุญบง   ราชโสม                      กรรมการ

  9.  นายนฤชิต  บุญจิตร                        เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:23:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]