• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน               

   นายศุภชัย  อุไรรมย์                                            ประธานนักเรียน 

  นายจักรี   สุะพล                                                 รองประธานนักเรียน  1 

  นางสาวรนา   น้อยวงศ์                                         รองประธานนักเรียน  2                           

  เด็กหญิงกุสุมากร  แตงเกิด                                   เลขานุการ 

  นายจักรี  สุระพล                                              หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

  เด็กหญิงสุนันทา   คำเวียง                                  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

  นางสาเปรมฤทัย    ภิรมย์ไกรภักดี                       หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  นายวิรัตน์  โสภาชัย                                        รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน  

  นายสุทธวีร์   สมรูป                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  นายรติพงษ์  ทุมแสน                                     รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  นายรัฐพงษ์  กุลวิเศษ                           หัวหน้าฝ่ายบุคคล

  นางสาวพรพิลาลัย   ชามนตรี                       รองหัวหน้าฝ่ายบุคคล   

  เด็กหญิงลลิตา   เกียมไธสง                กรรมการ 

  เด็กชายอภิธาร   ลุนปัดถา                       กรรมการ 

  เด็กหญิงเกกนก    บุญงาม                       กรรมการ                                                      

  เด็กหญิงกมลชนก   อภัยไธสง                กรรมการ

  เด็กชายธากร  คชฤิทธิ์                      กรรมการ    

  เด็กชายจีรวัฒน์   โคตุทา                    กรรมการ 

  เด็กหญิงสุนันทา    คำเวียง                   กรรมการ 

  เด็กหญิงพันทิภา   โนมาา                   กรรมการ

  นายศุภชัย    อุไรรัมย์                      กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:23:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]